Doktoranci

W wersji 5.0.0 systemu POL-on wdrożonej 18 listopada 2014 roku uruchomiono nowy moduł, zawierający informacje o doktorantach.

Zakres gromadzonych danych w module Doktoranci jest zgodny z zakresem określonym w:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późniejszymi zmianami (ostatnia nowelizacja 11 lipca 2014 r.);
  • Rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów;
  • Rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.

Obowiązek raportowania doktorantów wprowadzony został nową ustawą, należy więc wprowadzać do systemu doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie po 1.10.2014 (włącznie) , lub kontynuują studia.

Dane do ogólnopolskiego wykazu doktorantów wprowadza się do dnia 15 stycznia według stanu na dzień 31 grudnia.

Dostęp do danych doktorantów wymaga nadania jednej z ról:

  • INST_PR_DOKTORANCI - podgląd/edycja danych
  • INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD - podgląd danych
  • MIN_PR_DOKTORANCI - podgląd danych

Spis treści