Powrót do listy

Zmiany w imporcie masowym na nowy rok akademicki

Na stronach pomocy technicznej opublikowana została wersja schematu plików XML o numerze 7.0.1, która będzie obowiązywała od roku akadmieckiego 2016/2017.

Wdrożenie zmian nastąpi w wersji systemu o numerze 8.0, w pierwszej połowie października 2016. Szczegółowy komunikat o wdrożeniu zostanie opublikowany na stronach serwisu informacyjnego oraz rejestrze zmian w aplikacji.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem zmian oraz przetestowanie ich najpierw na naszym środowisku testowym http://polon-demo.opi.org.pl po wdrożeniu.

W dniu 16.09.2016 roku odbędą się w siedzibie OPI PIB konsultacje poświęcone propozycji zmian w strukturze plików XML.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konsultacjach (macie Państwo uwagi dotyczące opublikowanej wersji 7.0 XSD) prosimy o zgłaszanie chęci udziału na adres POLON_szkolenia@opi.org.pl do dnia 13.09.2016.

Ze względu na objętość sali w konsultacjach może wziąć udział tylko około 30 osób – decydować będzie kolejność zgłoszeń.