Wersje systemu Wersje systemu

22.11.2017 - wersja 9.33

W wersji 9.33 wprowadzono następujące zmiany:

Poprawki błędów

 • Pomoc materialna
  Poprawka błędnego komunikatu i zestawienia dot. osób pobierających wielokrotnie pomoc materialną.
  Pomoc materialna -> Pomoc materialna studentów w jednostce
  Pomoc materialna -> Pomoc materialna doktorantów w jednostce

   
 • Import studentów
  Poprawka działania reguły blokującej import studenta ("Zdarzenie nr 1079: Nie jest możliwe dodanie informacji o semestrach studiów następujących po dacie ukończenia studiów <data ukończenia>”).
  Administracja -> Lista importów
   
 • Administracja/Instytucja
  Poprawka błędu dotyczącego braku możliwości zapisania zmiany nazwy instytucji.
  Administracja -> Instytucja -> Nazwy
9.11.2017 - wersja 9.32

W wersji 9.32 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

Pomoc materialna

 1. Ograniczenie prezentowania pobieranej przez studenta/doktoranta pomocy materialnej do jednostki wybranej w filtrze "Aktualna jednostka" - np. gdy student pobrał pomoc materialną na wydziale X, ale studiuje na dwóch kierunkach na wydziałach X i Y, to pomoc nie będzie prezentowana, jeśli w filtrze "Aktualna jednostka" wybrany jest wydział Y.

  Zestawienia:
  Pomoc materialna
  -> Pomoc materialna studentów w jednostce
  Pomoc materialna -> Pomoc materialna doktorantów w jednostce

Pracownicy

 1. Możliwość dodawania równoważnych stopni naukowych w jednostkach naukowych (rola
  INST_NAUK_PR).

  Zestawienie:
  Pracownicy ->  Wykaz nauczycieli akademickich i pracownikow naukowych -> Dane pracownika -> Uzyskane stopnie i tytuły -> Równoważne stopnie naukowe
20.10.2017 - wersja 9.31

W wersji 9.31 wprowadzone zostały następujące zmiany:

Doktor, Doktor habilitowany

 1. Pelna obsługa informacji o kontekście studiów doktoranckich na formularzu dodawania/edycji zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora/doktora habilitowanego - informacja o tym, czy stopień został obroniony w związku ze studiami doktoranckimi, czy poza studiami.

GUS/Studia doktoranckie

 1. Umożliwienie określenia klasyfikacji ISCED dla studiów doktoranckich podczas ich rejestracji lub korekty.

Raporty

 1. Rozszerzenie raportu wspomagającego proces uzupełniania wniosków statutowych (Raporty > Dane bazowe dla wniosków statutowych). Pełny opis raportu znajduje się w pomocy użytkownika: Raport wspomagający proces składania wniosków statutowych.
5.10.2017 - wersja 9.30

W wersji 9.30 wprowadzone zostaly zmiany w zakresie:

Projekty naukowe

 1. Wyłączenie reguł walidacji dla danych w obcej walucie - Suma środków w podziale na lata budżetowe może być większa niż Środki finansowe ogółem przyznane na realizację projektu [PLN].

Pracownicy

 1. Mechanizm weryfikacji minimum kadrowego do nadawania stopni naukowych.

Raporty

 1. Udostępnienie raportu zamawianego "Dane bazowe dla wniosków statutowych", zwracającego dane analityczne dla kategorii występujących przy składaniu wniosków statutowych (LIN_0, LDR_1, LDH_1).
22.09.2017 - wersja 9.29

W wersji 9.29 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

Doktor, Doktor habilitowany

 1. Ograniczenie słownika dyscyplin do kontekstu uprawnień, jakie dana jednostka ma w danym czasie (przy zapisywaniu nowego zawiadomienia lub edycji aktualnego).

Pracownicy

 1. Zmiana nazwy dla zakładki Dane pracownika -> Dane osobowe -> "Identyfikacje pracownika" na "Identyfikatory zewnętrzne".

Sprawozdania/Studenci

 1. Udostępnienie ankiety EN-1 (Sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne).
Wyświetlanie 1 - 5 z 159 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 32