Wersje systemu Wersje systemu

17.10.2018 - wersja 9.54

W wersji 9.54 wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • Pracownicy
  Został dodany nowy eksport rozszerzony danych o pracownikach dostępny dla roli MIN_PR.
  Zestawienie powstało na potrzeby NAWA. Dodatkowo dla ograniczenia rekordów w zestawieniu dodano jeden filtr "Cudzoziemiec" (ze względu na ograniczenia Excela).

  Po zmianie:
  NAWA otrzymała nowe narzędzie do weryfikacji danych w kontekście narodowości zatrudnionych pracowników poprzez zrzut rejestru pracowników do pliku Excel.

  Dostęp z menu:
  Pracownicy → Ogólnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych → Rozszerzony eksport XLS
   
 • Patenty i dokonania
  Aktualizacja nazwy
  Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w słowniku regionów.

  Przed zmianą:
  Urząd był prezentowany w słowniku pod nazwą: Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

  Po zmianie:
  Urząd jest prezentowany w słowniku pod nazwą: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej [do 22.03.2016: Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego].

   
5.10.2018 - wersja 9.53

W wersji 9.53 wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • Studenci

  Przed zmianą:

  Użytkownik, który posiadał dostęp do wykazu studentów i pomocy materialnej miał możliwość dodawania kolejnego semestru studentowi studiującemu na kierunku bez KRK.

  Po zmianie:
  Od roku akademickiego 2018/2019 użytkownik, który posiada dostęp do wykazu studentów i pomocy materialnej nie ma możliwości rejestrowania kolejnych semestrów studiów na kierunkach bez KRK oraz edycji historycznych semestrów.

  Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dostępne są na stronach pomocy systemowej:
  https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/studenci/wykaz/faq/faq

   
 • Lista ostrzeżeń ministra
  Wyłączenie listy ostrzeżeń ministra (zgodnie z nowym prawodawstwem).
   
 • Ewidencja uczelni niepublicznych
  Zmiana "Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych" na "Ewidencję uczelni niepublicznych" (zgodnie z nowym prawodawstwem).

   
20.09.2018 - wersja 9.52

W wersji 9.52 wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • Moduł Centralnego Logowania
  Wprowadziliśmy nową możliwość logowania do systemu POL-on za pomocą centralnego mechanizmu uwierzytelniającego. Aktualnie jest to tylko nowa możliwość. W przyszłości będzie to jedyny sposób uwierzytelniania użytkowników.

  Mechanizm zapewnia jedno konto centralne funkcjonujące w obrębie wszystkich aplikacji wytwarzanych przez OPI PIB i zintegrowanych z Modułem Centralnego Logowania.

  Więcej informacji znajduje się na stronach pomocy systemu POL-on: Moduł Centralnego Logowania
  oraz na stronie pomocy systemu MCL.
5.09.2018 - wersja 9.51

W wersji 9.51 wprowadzone zostały poprawki i modyfikacje ergonomiczne.

30.08.2018 - wersja 9.50

W wersji 9.50 wprowadzone zostały poprawki i modyfikacje ergonomiczne.

Wyświetlanie 1 - 5 z 180 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 36