Wersje systemu Wersje systemu

Planowana wersja - 9.58

W wersji 9.58 planowane są następujące zmiany:

7.12.2018 - wersja 9.57

W wersji 9.57 wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • Pracownicy - nowe oświadczenia pracownicze

  W związku z wejściem w życie Konstytucji dla nauki i przepisów ją wprowadzających, do systemu POL-on została dodana możliwość rejestracji danych pracowniczych związanych z prowadzeniem działalności naukowej wymaganych przez nową ustawę.

  System POL-on umożliwia wprowadzanie danych o dwóch nowych oświadczeniach:
  1) Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej,
  2) Oświadczenie upoważniające podmiot zatrudniający do zaliczenia pracowników do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, tzw. liczby N.

  Dodatkowo istnieje możliwość notowania danych o udziałach czasu pracy w poszczególnych dyscyplinach, jak również wskazywania kolejności dyscyplin.

  Dostęp z menu: Wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych → Dane pracownika → Nowe oświadczenia pracownicze

  Podstawa prawna:
  Art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  Art. 219 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. -  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


 

23.11.2018 - wersja 9.56

W wersji 9.56 wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • Moduł Centralnego Logowania (MCL)
  Została zdjęta blokada procedury migracji na konto centralne MCL dla użytkowników z uprawnieniem INST_ADM.

  Przed zmianą:
  Użytkownik z uprawnieniem INST_ADM miał założoną blokadę migracji na konto centralne MCL.

  Po zmianie:
  Użytkownik z rolą INST_ADM może już dokonać migracji na konto centralne MCL.

  Szczegółowe informacje na temat procesu zmiany konta dostępne są na stronach pomocy systemowej: Zmiana konta lokalnego na konto centralne


  Dostęp z menu: Moje dane → Zmień konto
   
 • NAWA - rejestr cudzoziemców
  Dla użytkowników z rolą NAWA_REJ_CU została wprowadzona możliwość filtrowania danych po filtrach: powód kwalifikacji, instytucja.

  Przed zmianą:
  Nie było możliwości filtrowania po polach: powód kwalifikacji, instytucja.

  Po zmianie:
  Została dodana możliwość filtrowania po polach: powód kwalifikacji, instytucja.

  Dostęp z menu: NAWA Cudzoziemcy → Rejestr cudzoziemców - zestawienie

   
 • Patenty i dokonania / Projekty naukowe
  Przywrócenie filtrów "imię", "nazwisko" w wyszukiwarce osób w modułach: Patenty i dokonania oraz Projekty naukowe.

  Przed zmianą:
  W wyszukiwarce osób dostępny był tylko jeden filtr wyszukiwania: "PESEL/dokument tożsamości".

  Po zmianie:
  Aktualnie wyszukiwarka osób w modułach Patenty i dokonania oraz Projekty naukowe pozwala na wyszukanie osoby po numerze PESEL/dokumencie tożsamości oraz po imieniu i nazwisku.

  Dostęp z menu:
  Patenty i dokonania → Produkty → Dane szczegółowe → Twórcy → Z jednostki → akcja „Dodaj”
  Projekty naukowe → Wykaz projektów naukowych → Dane szczegółowe → Kierownik projektu →  akcja „Dodaj”

   
 • REST API
  Zmiany w istniejących usługach oraz dodanie nowej usługi.
  Szczegółowe informacje na temat zmian w usługach dostępne są na stronach pomocy systemowej: REST API - Lista zmian.


 

8.11.2018 - wersja 9.55

W wersji 9.55 wprowadzone zostały poprawki i modyfikacje ergonomiczne.

17.10.2018 - wersja 9.54

W wersji 9.54 wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • Pracownicy
  Został dodany nowy eksport rozszerzony danych o pracownikach dostępny dla roli MIN_PR.
  Zestawienie powstało na potrzeby NAWA. Dodatkowo dla ograniczenia rekordów w zestawieniu dodano jeden filtr "Cudzoziemiec" (ze względu na ograniczenia Excela).

  Po zmianie:
  NAWA otrzymała nowe narzędzie do weryfikacji danych w kontekście narodowości zatrudnionych pracowników poprzez zrzut rejestru pracowników do pliku Excel.

  Dostęp z menu:
  Pracownicy → Ogólnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych → Rozszerzony eksport XLS
   
 • Patenty i dokonania
  Aktualizacja nazwy
  Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w słowniku regionów.

  Przed zmianą:
  Urząd był prezentowany w słowniku pod nazwą: Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

  Po zmianie:
  Urząd jest prezentowany w słowniku pod nazwą: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej [do 22.03.2016: Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego].

   
Wyświetlanie 1 - 5 z 184 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 37