Wersje systemu Wersje systemu

24.06.2019 - wersja 9.68

W wersji 9.68 wprowadzone zostały poprawki oraz następujące zmiany:

 • Pracownicy
  Dodanie możliwości edycji daty zakończenia nieaktualnych oświadczeń N.

  Dostęp z menu: Pracownicy →  Wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych → Dane pracownika → Nowe oświadczenia pracownicze → Oświadczenie o liczbie N
12.06.2019 - wersja 9.67

W wersji 9.67 wprowadzono następujące zmiany:

 • NAWA - uwierzytelnianie dokumentów
  Lista stanowisk dla osób upoważnionych do podpisywania dokumentów NAWA została rozszerzona o następujące pozycje:
  • samodzielny referent
  • referent
  • specjalista
  • pełniący obowiązki Rektora
  • zastępca Rektora (Prorektor)
  • upoważniony pracownik

Dostęp z menu: NAWA Rejestr danych uwierzytelniających

 

 • Sprawozdawczość GUS - sprawozdanie o mobilności absolwentów
  Możliwość generowania formularza mobilności absolwentów za rok 2018.

  Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dostępne są stronach pomocy systemowej:
  Sprawozdania GUS o mobilności absolwentów

Dostęp z menu: Sprawozdania Sprawozdania GUS → S-M-POLON
 

 • Sprawozdania finansowe i sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego
  Udostępnienie formularzy sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2018.

  Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dostępne są stronach pomocy systemowej:
  Sprawozdania finansowe

Dostęp z menu: Sprawozdania Sprawozdania finansowe

 • Stopień dr/dr hab.
  Udostępnienie nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin w zawiadomieniach o nadaniu stopnia dr/ dr hab.
  • jednostka (zarówno uczelnia jak i jej jednostka podrzędna) może dodać/skorygować zawiadomienie w nowej klasyfikacji jeżeli ‘Data uchwały o nadaniu stopnia’ > 30 kwietnia 2019 r. bez względu na datę wszczęcia postępowania;
  • na zestawieniu prezentowane są zawiadomienia uwzględniając podział na rodzaje klasyfikacji;
  • na zestawieniu filtrowanie (filtr: Obszar / Dziedzina / Dyscyplina / Specjalność) uwzględnia również nową klasyfikację dziedzin i dyscyplin.

Dostęp z menu: Stopień dr/dr hab. → Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty

28.05.2019 - wersja 9.66

W wersji 9.66 wprowadzone zostały poprawki i modyfikacje ergonomiczne.

25.04.2019 - wersja 9.65

W wersji 9.65 wprowadzone zostały poprawki i modyfikacje ergonomiczne oraz następujące zmiany:

 • Pracownicy
  Zablokowanie możliwości usuwania nowych oświadczeń pracowniczych o dyscyplinach oraz oświadczeń N - od wersji 9.65.3.
4.04.2019 - wersja 9.64

W wersji 9.64 wprowadzono następujące zmiany:

 • Sprawozdanie z działalności uczelni
  Udostępnienie formularza danych uzupełniających dla instytutów badawczych, które prowadziły w roku akademickim 2017/2018 studia doktoranckie.
   
 • Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych
  Dodano możliwość przeglądania uprawnień opartych zarówno na "nowym" jak i na "starym" słowniku dziedzin i dyscyplin (filtr "Klasyfikacja).
  • Możliwość filtrowania danych na zestawieniu zarówno po starym jak i po nowym słowniku dziedzin i dyscyplin (wskazanie konkretnej dziedziny i dyscypliny)
  • Możliwość odfiltrowania danych opartych na starym słowniku dyscyplin bez konieczności wskazania konkretnej dyscypliny.
  • Możliwość odfiltrowania danych opartych na nowym słowniku dyscyplin bez konieczności wskazania konkretnej dyscypliny.
  • W wynikach wyszukiwania prezentowana jest informacja, czy data uprawnienia dotyczy nowej czy starej klasyfikacji.

Dostęp z menu:
Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych → Przyznane uprawnienia (dr, dr hab.)
Ogolnodostępne zestawienia → Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych

Wyświetlanie 1 - 5 z 194 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 39