Powrót do listy

Wprowadzenie zmienionych zasad wartościowania udziałów czasu pracy w reprezentowanych dyscyplinach

W systemie POL‑on planowane są modyfikacje w zakresie definiowania udziałów czasu pracy w poszczególnych reprezentowanych dyscyplinach.

Planowane zmiany wprowadzą dodatkowe możliwości w zakresie notowania informacji o udziałach:

 • umożliwią notowanie informacji o udziale czasu pracy również w przypadku oświadczenia jednej dyscypliny (0 lub 100%);
 • umożliwią notowanie udziału czasu pracy na poziomie 0% (w przypadku osób biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej);

Tabela prezentująca dopuszczalne udziały czasu pracy w poszczególnych przypadkach znajduje się w tym artykule pomocy

 

Rozwiązanie i terminy

Kompleksowe rozwiązanie techniczne zostanie wdrożone do systemu POL‑on 2 do dnia 11 grudnia 2020.

Szczegóły techniczne zostały opublikowane w ramach dwóch artykułów:

 • opis wersji importu 8.3
  • udostępniony został kod wersji 8.3 xsd i specyfikacja rozwiązania w artykule pomocy
   • rozwiązanie jest zgodne wstecznie z wersją 8.2 – dla tych którzy chcą korzystać z dotychczasowych wartości udziałów 25, 50, 75 – wystarczy zmienić numer wersji na 8.3
   • dla użytkowników którzy muszą korzystać z dodatkowej możliwości 0% konieczne jest zastosowanie możliwości które wnosi nowa wersja importu
 • opis wersjonowania usług API REST POL‑on 2
  • udostępniony został artykuł o wersjonowaniu usług API REST w POL‑on 2
   • artykuł ten opisuje sposób wersjonowania usług wPOL‑on 2 jak również wskazuje nowe wersje usług które zostaną udostępnione wraz z wdrożeniem 11 grudnia 2020

Rozszerzone materiały merytoryczne zostaną opublikowane na stronach pomocy systemu POL‑on w osobnym artykule (o czym poinformujemy w oddzielnym komunikacie).