Powrót do listy

Wdrożenie pełnej edycji w wykazie studentów w POL-on 2.0 (14.09)

Informujemy, iż 14.09.2022 r. (środa) planujemy wdrożyć pełną edycję w wykazie studentów w POL‑on 2.0.

Jeżeli do daty wdrożenia uczelnie nie dostosują swoich systemów do nowego wykazu utracą możliwość importu danych studentów. Jednocześnie przypominamy, iż od dnia wdrożenia będzie wyłączona edycja danych w POL‑on 1.0.

W celu zachowania możliwości importu danych uczelnie muszą wybrać jedno z poniższych rozwiązań:

  1. Dostosować systemy uczelniane do nowego schematu XML, który jest dostępny na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/
  2. Przejść na import poprzez REST API, który został opisany w dokumencie dostępnym na stronie:
    https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/pol-on-2-0-rest-api-scenariusze/ w sekcji „POL‑on 2.0 – Studenci”.

Import XML i REST API można testować na środowisku demo: https://polon2-demo.opi.org.pl.

W przypadku problemów, pytań lub uwag prosimy o kontakt z działem wsparcia (Helpdesk OPI PIB), wybierając „Masowy import danych” jako obszar zgłoszenia.