Powrót do listy

Testy REST API do nowego ORPPD

Zachęcamy do testowania REST API do ORPPD 2.0 na środowisku demo POL- on 2.0.

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych w wersji 2.0 będzie gromadziło prace dyplomowe, które zostały obronione na kierunkach studiów zarejestrowanych w Systemie POL‑on 2.0 (tj. prace studentów, którzy rozpoczęli lub kontynuują kształcenie po 1 października 2019 roku).

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją opublikowaną w pomocy POL‑on oraz zgłaszanie uwag za pomocą systemu Helpdesk.

Więcej informacji o ORPPD 2.0 – na stronach Pomocy.