Powrót do listy

Masowy import danych

W dniu 10.11.2011 opublikowane zostały zmiany w plikach XSD definiujących strukturę plików importowych.  Stanowią one  modyfikację struktury dotychczasowej i zapewniają pełną zgodność z plikami w poprzedniej wersji. W tym celu zachowana została dotychczasowa numeracja schematów XML oraz sygnatura słowników w obowiązującej wersji 1_5.  Zmiana nie obliguje do wprowadzenia modyfikacji do przygotowanych dotychczas przez Państwa procedur eksportu i nie skutkuje koniecznością ponoszenia dodatkowych nakładów. Zachęcamy jednak do uwzględnienia podanych niżej modyfikacji, ponieważ w istotny sposób upraszczają one strukturę plików.

Wprowadzone modyfikacje polegają na wyłączeniu wymagalności podanych niżej pól dla studentów studiów innych niż prowadzone na kierunkach stacjonarnych uczelni publicznych:

  • Limit punktów ETCS
  • Liczba wolnych punktów ETCS
  • Pierwszy kierunek studiów stacjonarnych
  • Zwolniony z opłat za studia

Szczegóły znajdują się w rejestrze zmian

/polon/wersje-systemu  oraz w dokumentach specyfikacji /polon/dokumentacja-masowego-importu-danych