Powrót do listy

Komunikat w sprawie formularza S-12

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wyliczenia danych w formularzu S-12 w dziale 11 chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na zasady jego wypełniania.

Struktura danych zawartych w tym dziale różni się względem oficjalnego formularza S-12 stosowanego przez GUS. Sposób wyliczania stosowany w systemie POL‑on bazuje na rozróżnieniu danych dotyczących średniego zatrudnienia pracowników naukowych (wyliczane bezpośrednio z POL‑on) oraz danych, które muszą zostać wprowadzone „ręcznie”.

Ponieważ w systemie POL‑on nie są (zgodnie z ustawami) przechowywane informacje o przebywaniu pracownika na zwolnieniach lub urlopach, wyliczone mogą zostać tylko wiersze „Ogółem” (wiersz 01) oraz „Ogółem: w tym zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy” (wiersz 02).

Założenia tego wyliczenia zostały opisane w dokumencie „Metodologia wyliczeń 2016” https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/integracja_gus/zakres_danych.

Dla wierszy „w tym przebywający na urlopach lub zwolnieniach” (wiersz 03) oraz „w tym zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy, przebywający na urlopach lub zwolnieniach” (wiersz 04, dodany w wersji systemu 9.3.4, opis zmiany: https://polon.nauka.gov.pl/polon/wersje-systemu) zachodzi obowiązek wprowadzenia wyłącznie liczby osób przebywających na zwolnieniach wyliczonej metodą analogiczną jak dla wierszy 01 i 02. Szczegółowe informacje opisane zostały na stronach pomocy systemowej, na liście odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w pomocy systemowej dla POL‑on (https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/integracja_gus/faq), w sekcji pytań merytorycznych.

Z uwagi na duże obciążenie systemu POL‑on w godzinach 8-16, będące wynikiem spiętrzenia wielu ciążących na Państwie obowiązkach sprawozdawczych, chcielibyśmy zapewnić, że czynimy starania mające na celu zwiększenie jego mocy obliczeniowych.

Rekomendujemy, w miarę możliwości, o potraktowanie jako priorytetowe zadań związanych z przekazaniem danych do podziału dotacji podstawowej, czyli z przekazaniem do ministerstwa za pośrednictwem systemu POL‑on formularzy GUS.