Powrót do listy

Import studentów – zmiany w schemacie XML

Informujemy iż, na przełomie sierpnia i września planujemy wdrożyć na środowisku produkcyjnym POL‑on 2.0 pełną edycję w wykazie studentów. Wiąże się to z wyłączeniem edycji danych w POL‑on 1.0 i przejściem na nową wersję schematu XML.

Z dniem wdrożenia wersji produkcyjnej uczelnie, które nie dostosują importu do nowej wersji schematu XML utracą możliwość masowego importowania danych studentów.

Co mogą zrobić uczelnie?

Uczelnie mogą dostosować pliki importowe do nowego schematu XML, który jest dostępny na stronie https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/

lub

uczelnie mogą przejść na import poprzez REST API, który został opisany w dokumencie dostępnym na stronie https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/pol-on-2-0-rest-api-scenariusze/ w sekcji „POL‑on 2.0 – Studenci”.

Import XML i REST API można testować na środowisku demo (https://polon2-demo.opi.org.pl). W przypadku problemów lub uwag prosimy o kontakt z działem wsparcia (Helpdesk OPI PIB), wybierając „Masowy import danych” jako obszar zgłoszenia.