Filmy szkoleniowe Filmy szkoleniowe

W systemie dostępne są szkolenia systemu POL-on w wersji internetowej.

Zakres szkoleń jest taki sam jak tych prowadzonych w siedzibie OPI PIB.

Szkolenia dostępne są dla zalogowanego użytkownika poprzez menu główne

w pozycji Pomoc ► Filmy szkoleniowe.

Zakres dostępnych filmów jest niezależny od roli posiadanych w systemie przez danego użytkownika.

 

Obecnie dostępne są następujące filmy szkoleniowe:

 • Ankieta jednostki naukowej (2013-2016)
  Wprowadzenie teoretyczne:
    - Odcinek 1 (19:58)
    - Odcinek 2 (19:54)
    - Odcinek 3 (21:36)
    - Odcinek 4 (21:56)
  Praktyczna realizacja modułu w systemie:
    - Odcinek 1 (20:20) Założenia ogólne i sposób realizacji modułu w systemie.     
    - Odcinek 2 (21:06) Informacje ogólne i część A ankiety    
    - Odcinek 3 (20:29 Wykaz pracowników i obliczanie N    
    - Odcinek 4 (22:54) Działalność innowacyjna, działa architektoniczne i wzornicze oraz dzieła z zakresu architektury krajobrazu - masowy import danych    
    - Odcinek 5 (28:36) Projekty naukowe    
    - Odcinek 6 (19:43) Rozwój kadry naukowej    
    - Odcinek 7 (19:30) Mobilność i członkostwo pracowników jednostki    
    - Odcinek 8 (25:34) Jednostki przekształcone    
    - Odcinek 9 (23:10) Uprawnienia do nadawania stopni naukowych, udział w tworzeniu infrastruktury strategicznej, najważniejsze osiągnięcia jednostki
    - Odcinek 10 (29:35) Efekty praktyczne, wdrożenia i aplikacje    
    - Odcinek 11 (19:31) Laboratoria badawcze, wydawane czasopisma naukowe    
    - Odcinek 12 (22:31) Publikacje i monografie naukowe    
    - Odcinek 13 (19:19) Dzieła artystyczne, wysyłanie ankiety
   
 • Aplikacje wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
  Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
     - Część 1 (16:39) Podstawy prawne, rozwiązania przyjęte w systemie, zasady wprowadzania informacji
  Część 2. Zastosowanie praktyczne
    - Część 2 (26:02) Zastosowanie interfejsu POL-on do wprowadzania danych o aplikacjach produktu
    - Współdzielenie danych i informacje o autorach (15:13) Współdzielenie danych o aplikacjach, efektach praktycznych, patentach i wdrożeniach oraz przypisywaniu do tych osiągnięć informacji o autorach
 • Biblioteki naukowe
  Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
    - Część 1 (15:51) Podstawy prawne, rozwiązania przyjęte w systemie, zasady wprowadzania informacji
  Część 2. Zastosowanie praktyczne
    - Część 2 (19:02) Zastosowanie interfejsu POL-on do wprowadzania informacji o bibliotekach naukowych
   
 • Dane osobowe – wprowadzanie i aktualizacja
   - Wprowadzenie teoretyczne i przykłady (28:27) Krótkie wprowadzenie teoretyczne i przykłady zastosowania interfejsu do wprowadzania i modyfikacji danych obywateli polskich oraz cudzoziemców. Odnosi się do: doktorantów; osób, którym nadano stopnie naukowe; pracowników oraz studentów.
 • Efekty praktyczne badań naukowych
  Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
     - Część 1 (21:57) Podstawy prawne, rozwiązania przyjęte w systemie, zasady wprowadzania informacji
  Część 2. Zastosowanie praktyczne
    - Część 2 (26:02) Zastosowanie interfejsu POL-on do wprowadzania danych o efektach praktycznych
    - Współdzielenie danych i informacje o autorach (15:13) Współdzielenie danych o aplikacjach, efektach praktycznych, patentach i wdrożeniach oraz przypisywaniu do tych osiągnięć informacji o autorach
   
 • Interfejs systemu POL-on
    - Prezentacja interfejsu (23:40) Podstawowe funkcjonalności interfejsu użytkownika systemu POL-on
   
 • Pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy
  Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
    - Odcinek 1 (28:12)  Podstawy prawne: Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawa o stopniach i tytułach naukowych
    - Odcinek 2 (28:59)  Podstawy prawne: ustawa o zasadach finansowania nauki i rozporządzenie o nadawaniu kategorii naukowej    
    - Odcinek 3 (32:27)  Rozwiązania przyjęte w systemie POL-on - moduł "Wykaz pracowników"     
    - Odcinek 4 (20:35)  Rozwiązania przyjęte w systemie POL-on - moduł "Ankieta jednostki", przekształcenie jednostki   
  Część 2. Zastosowanie praktyczne
    - Odcinek 1 (26:02)  Interfejs użytkownika - pomoc, wykaz pracowników i dane osobowe    
    - Odcinek 2 (27:00)  Interfejs użytkownika - stopnie i tytuły oraz zatrudnienie    
    - Odcinek 3 (27:35)  Interfejs użytkownika - zatrudnienie ciąg dalszy, funkcje kierownicze i minima kadrowe    
    - Odcinek 4 (24:11)  Interfejs użytkownika - oświadczenia, dyscypliny badawcze i kary    
    - Odcinek 5 (29:24)  Interfejs użytkownika - raporty   
 • Projekty naukowe
  Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
    - Odcinek 1 (13:04)  Podstawy prawne dotyczące funkcjonowanie modułu naukowych
    - Odcinek 2 (20:17)  Przyjęty w systemie sposób implementacji modułu oraz zakres wprowadzanych   
  Część 2. Zastosowanie praktyczne
    - Odcinek 1 (23:20)  Logowanie i przeglądanie wykazu projektów. Edycja danych podstawowych projektu. Edycja danych kierownika projektu   
    - Odcinek 2 (22:31)  Obsługa danych instytucji i jednostek realizujących projekt. Wskazywanie publikacji będących efektem realizacji projektu   
    - Odcinek 3 (24:17)  Wskazywanie pozostałych elementów będących efektem realizacji projektu. Dodawanie nowego opisu projektu. Import opisu z OSF, dopisywanie się do projektu   
 • Sprawozdawczość GUS
  Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
    - Odcinek 1 (17:50) Podstawy prawne i sposób realizacji modułu w systemie
  Część 2. Zastosowanie praktyczne
    - Odcinek 1 (21:49) Pomoc systemu, dane podstawowe i konieczne role
    - Odcinek 2 (21:36) Raporty źródłowe, edycja i eksport/import danych.
    - Odcinek 3 (21:44) Zakładki dla całego formularza, jednostki zamiejscowe, dalsze uwagi dotyczące edycji, składanie formularza.
 • Studia doktoranckie, doktoranci i pomoc materialna
  Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
    - Odcinek 1 (20:01)  Podstawy prawne, rozwiązania przyjęte w systemie, zasady wprowadzania informacji o studiach doktoranckich  
    - Odcinek 2 (17:54)  Zasady wprowadzania informacji o doktorantach i otrzymywanej przez nich pomocy materialnej  
  Część 2. Zastosowanie praktyczne
    - Odcinek 1 (18:40)  Zastosowanie interfejsu systemu POL-on do wprowadzania informacji o studiach doktoranckich prowadzonych przez jednostki. 
    - Odcinek 2 (16:42)  Pokazanie możliwości wprowadzania do systemu POL-on informacji o doktorantach i otrzymywanej przez nich pomocy materialnej.
 • Zawiadomienia o nadanych stopniach naukowych
  Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
    - Odcinek 1 (18:32) Podstawy prawne i informacje ogólne o module.
  Część 2. Zastosowanie praktyczne
    - Odcinek 1 (18:32) Dane zawiadomienia o nadaniu stopnia
    - Odcinek 2 (14:13) Streszczenie/autoreferat, recenzje, recenzenci
   

Zakres dostępnych szkoleń będzie sukcesywnie rozszerzany.