Filmy szkoleniowe Filmy szkoleniowe

W systemie dostępne są szkolenia systemu POL-on w wersji internetowej.

Zakres szkoleń jest taki sam jak tych prowadzonych w siedzibie OPI PIB.

Szkolenia dostępne są dla zalogowanego użytkownika poprzez menu główne

w pozycji Pomoc ► Filmy szkoleniowe.

 

Obecnie dostępne są następujące filmy szkoleniowe:

 • Ankieta jednostki naukowej (2013-2016)

Część 1.
Wprowadzenie teoretyczne

Odcinek 1.

19:58

10/01/2017

Omówienie treści rozporządzenia w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

Odcinek 2.

19:54

10/01/2017

Odcinek 3.

21:36

14/01/2017

Odcinek 4.

21:56

27/01/2017

 

Część 2.
Praktyczna realizacja modułu 

Odcinek 1.

20:20

23/01/2017

Wprowadzenie - założenia ogólne i sposób realizacji modułu w systemie.

Odcinek 2.

21:06

03.02.2017

Interfejs użytkownika - informacje ogólne i część A ankiety

Odcinek 3. 20:29 06.02.2017

Interfejs użytkownika - wykaz pracowników i obliczanie N

Odcinek 4. 22:54 11.02.2017

Interfejs użytkownika - działalność innowacyjna, działa architektoniczne i wzornicze - masowy import danych

lista szkoleń będzie sukcesywnie rozszerzana

 • Biblioteki naukowe
  Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
  Część 2. Zastosowanie praktyczne
   
 • Dane osobowe – wprowadzanie i aktualizacja
   
 • Interfejs systemu POL-on
   
 • Projekty naukowe
  Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
  Część 2. Zastosowanie praktyczne
 • Studia doktoranckie, doktoranci i pomoc materialna
  Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
  Część 2. Zastosowanie praktyczne
 • Zawiadomienia o nadanych stopniach naukowych
  Część 1. Wprowadzenie teoretyczne
  Część 2. Zastosowanie praktyczne

Zakres dostępnych szkoleń będzie sukcesywnie rozszerzany.