Powrót do listy

Jak pracować w systemie POL-on

POL‑on jest podzielony na 22 moduły. Krótki opis modułów znajdziesz w zakładce Moduły. Dostęp do danego modułu zależy od roli, którą przydziela administrator. Możesz sprawdzić listę dostępnych w systemie ról.

Za poprawne przydzielenie ról odpowiada administrator, czyli pracownik danej instytucji, a nie właściciel systemu POL‑on.