Powrót do listy

Zobacz jak możesz wzmocnić ochronę swojego konta MCL

Od dziś możesz skorzystać z dwuetapowego logowania do swojego konta w Module Centralnego Logowania (MCL). Dzięki temu uchronisz swoje konto przed nieuprawnionym dostępem innej osoby, np. w sytuacji ujawnienia loginu i hasła czy kradzieży konta.  

Dwuetapowe logowanie polega na:  

  1. logowaniu loginem i hasłem – tak jak dotychczas,
  2. wprowadzeniu jednorazowego kodu, generowanego przez aplikację na telefonie lub komputerze – nowy, drugi etap. 

Dwuetapowe logowanie jest funkcjonalnością nieobowiązkową. Wymaga pobrania i konfiguracji dodatkowej aplikacji generującej kody z kontem MCL. Włączenie dwuetapowego logowania zmieni sposób uwierzytelniania we wszystkich systemach OPI PIB, do których logujesz się za pomocą MCL. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/modul-centralnego-logowania-logowanie-do-konta-za-pomoca-dwuetapowego-uwierzytelniania/