Powrót do listy

Zmiany w sprawozdaniach GUS S-M za 2023 rok

Zgodnie z komunikatem w tegorocznych sprawozdaniach GUS S-M pojawi się nowy zakres danych.
W odniesieniu do planowanego wcześniej zakresu danych podjęto decyzję, że w działach 3 i 4 nie będą zbierane:

  • dane o absolwentach (kolumny 14 i 15)
  • dane o mikromobilnościach krajowych (Należy sprawozdać jedynie mikromobilności międzynarodowe).

Więcej informacji znajdziesz we wpisie: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-o-mobilnosci-s-m-polon/