Powrót do listy

Zmiany w imporcie masowym masowym dostępne na środowisku testowym

Na środowisku testowym POL‑on demo udostępniona została wersja oprogramowania o numerze 6.0 zawierająca zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o finansowaniu nauki w obszarze masowego importu danych o pracownikach. 

Szczegółowy zakres zmian opisany został na stronach pomocy systemowej oraz w dokumentacji masowego importu danych

Planowany termin uruchomienia wersji w trybie produkcyjnym: 25.06.2015 r.

Podczas testów wersji 6.0 na środowisku POL‑on demo nie będzie ono odświeżane stanem bazy z dnia 1 i 15 każdego miesiąca.