Powrót do listy

Zmiana struktury danych modułu Studenci, Absolwenci i Doktoranci

W dniu 24 sierpnia 2011 r. została zaktualizowana ogólna struktura danych modułu Studenci, Absolwenci i Doktoranci. Nowy plik jest dostępny w Dokumentacji importu na stronie Pomoc/Pomoc techniczna.