Powrót do listy

Zbliża się termin przywrócenia blokady edycji studiów po wprowadzeniu daty obrony lub skreślenia studenta

Zgodnie z decyzją MEiN, 2.10.2023 r. zostanie przywrócona blokada edycji studiów po wprowadzeniu daty ukończenia studiów lub daty skreślenia, (zapowiadana w aktualności z 9.03.2023 r. https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/przedluzenie-mozliwosci-edycji-studiow-po-wprowadzeniu-daty-obrony-lub-skreslenia-studenta/).

W szczególnych przypadkach, gdy konieczna będzie edycja danych, należy skierować zgłoszenie techniczne do Helpdesku OPI. Zakres danych, które można edytować po wprowadzeniu daty skreślenia lub obrony, został opisany tutaj.