Powrót do listy

Wydłużenie terminu wprowadzania danych dotyczących wymiany międzynarodowej w formularzu danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji na rok 2022

W związku z przeniesieniem formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji na rok 2022 do systemu POL‑on 2.0 oraz liczne zgłoszenie uczelni dotyczące braku możliwości importu danych w części 1 w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym roku przedłużony zostaje termin sprawozdawczy w zakresie przedmiotowych danych do 14 marca 2022 r.

UWAGA: przedłużony termin nie dotyczy danych z części 3, do złożenia których zobligowanych jest 9 uczelni IDUB. Dane z tego zakresu należy przekazać w terminie do 28 lutego 2022 r., ponieważ są to dane dotyczące składnika projektowego algorytmu.

Szczegółowy opis procesu znajduje się na stronach pomocy systemu pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/modul-dokumenty-formularz-danych-uzupelniajacych-na-potrzeby-naliczenia-subwencji-na-rok-2022-czesc-3-idub/

Jednocześnie informujemy, że po zatwierdzeniu danych sprawozdania w Bazie dokumentów planistyczno-sprawozdawczych jest możliwość pobrania danych, w celu ich weryfikacji. Operacja zatwierdzenia danych nie jest operacją nieodwracalną. Korzystając z operacji „Cofnij zatwierdzenie” można powrócić do edycji danych, jeśli zaistnieje konieczność ich poprawy.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z wprowadzaniem danych w tym roku i jednocześnie pragniemy poinformować, że w przyszłym roku import danych zostanie uruchomiony w systemie POL‑on 2.0 analogicznie do tego jak funkcjonował w POL‑onie 1.0.