Powrót do listy

Wersje systemu POL-on

W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące wprowadzonych oraz zaplanowanych w najbliższym czasie modyfikacji do systemu POL‑on informujemy, że na stronie Wersje systemu znajduje się dokładny spis wdrożonych i przewidzianych do wdrożenia wersji wraz z wyszczególnionym zakresem.

W przypadku przyszłych wersji planowane terminy oraz zakres mogą ulegać drobnym modyfikacjom w zależności od postępów prac nad rozwojem oprogramowania.