Powrót do listy

Wersja demo nowej aplikacji POL-on

Zgodnie z wcześniejszym komunikatem w dniu dzisiejszym oddajemy do użytku wersję demo nowej aplikacji POL‑on, dostęną pod adresem https://polon2.opi.org.pl/opi

Obecna wersja aplikacji ma charakter demonstarcyjny. Jej celem jest możliwie jak najwcześniejsze przygotowanie Państwa do pracy z nowym systemem oraz przeprowadzenie procesu migracji danych.

Logowanie do aplikacji jest możliwe wyłącznie poprzez Moduł Centralnego Logowania przy pomocy konta centralnego.

Zachęcamy przede wszystkim do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu migracji kierunków studiów. W aplikacji będzie dostępny plik z wstępnie wyselekcjonowanymi danymi do migracji oraz odpowiednie instrukcje. Uzupełniony zgodnie z instrukcją plik będzie można wgrać do aplikacji w późniejszym terminie, o czym powiadomimy w oddzielnym komunikacie. Ewentualne pytanie i rozbieżności związane z migracją danych kierunków studiów można zgłaszać poprzez opcję „zgłoś uwagę”, dostępną w obecnej wersji systemu POL‑on.

W najbliższej perspektywie opublikujemy również filmy instruktażowe oraz materialy informacyjne.

Proces faktycznej pracy z nowym systemem rozpoczenie się od września bieżącego roku i zostanie poprzedzony cyklem szkoleń dla użytkownikow z udziałem OPI PIB oraz pracowników MNiSW.