Aktualności Aktualności

«Powrót

Komunikat w sprawie wersji demo nowego systemu oraz migracji kierunków

Szanowni Państwo,

w dniu 4 lipca br. udostępnimy wersję demo nowej aplikacji POL-on przygotowywaną do obsługi zmian wynikających z nowej ustawy. W skład wersji będzie wchodził m.in:

·         Nowy serwis informacyjny (strona główna) z rozszerzonymi kanałami informującymi o zmianach w systemie, komunikatach ministerstwa oraz planowanych szkoleniach;

·         Nowy moduł Administracyjny systemu zawierający role i uprawnienia zmigrowane z dotychczasowej aplikacji;

·         Nowy moduł Jednostki ze zmigrowanymi danymi z dotychczasowej aplikacji;

·         Nowy moduł Kierunków udostępniający możliwość pobrania plików eksportowych ze wstępnie przygotowanym zbiorem danych dotyczących kierunków studiów z obecnego systemu, które będą podlegały migracji wraz z instrukcją procesu. Tak jak informowaliśmy wielokrotnie sam proces migracji kierunków studiów będzie wykonywany poza systemem w oparciu o przygotowane do tego celu pliki migracji, które w uzgodnieniu z Państwem będziemy jako operator systemu przenosić do nowej wersji;

·         Zestawienia ogólnodostępne oraz raporty dostarczane poprzez system RAD-on.

W okresie do września wersja demo będzie umożliwiała testowe zapoznanie się z interfejsami nowej aplikacji oraz pobranie odpowiednich plików i instrukcji. Wszystkie wprowadzone do tego momentu dane zostaną docelowo usunięte.
We wrześniu środowisko demo zostanie przekształcone w wersję produkcyjną, na której udostępnione zostaną kolejne moduły zgodnie z harmonogramem: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/informacje/harmonogram
W tym miesiącu przewidywany jest też cykl szkoleń oraz konferencji mających na celu przygotowanie Państwa do pracy z nowym systemem.

Równolegle rozpoczęliśmy konsultacje dotyczące nowych interfejsów wymiany danych. Konsultacje kierujemy do działów informatycznych uczelni i instytutów naukowych oraz zewnętrznych dostawców oprogramowania. O przebiegu konsultacji będziemy informowali w dedykowanych komunikatach. Propozycje oraz wnioski prezentowane są na stronie pomocy systemowej  https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start