Powrót do listy

Wdrożyliśmy historię zmian listy dyscyplin w module Szkoły doktorskie

Wdrożyliśmy nową funkcjonalność w module Szkoły doktorskie polegającą na udostępnieniu historii zmian listy dyscyplin. Dzięki funkcjonalności możesz dokonać korekty dyscyplin w obrębie każdej z dodanych list.

Więcej informacji na temat zarządzania dyscyplinami, w których prowadzona jest szkoła doktorska znajdziesz w zaktualizowanym wpisie pomocy pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/korekta-danych-szkoly-doktorskiej-i-programu-ksztalcenia/