Powrót do listy

Wdrożenie wersji 3.34 systemu POL-on

Wersję 3.34 systemu POL‑on uruchomiono 1 lipca 2014 roku. Wdrożono zmiany w modułach:

Administracja
System zgłoszeń
Biblioteki
Studenci
Kierunki studiów
Pracownicy naukowi
Nieruchomości

Więcej informacji o zakresie zmian znajdą Państwo na stronie Wersji systemu.