Powrót do listy

Wdrożenie funkcjonalności informowania o upływającym 4-letnim terminie pobierania stypendium przez doktoranta w module Osoby ubiegające się o stopień doktora.

W module Osoby ubiegające się o stopień doktora wdrożyliśmy funkcjonalność polegającą na informowaniu o tym, że upływa 4-letni termin pobierania stypendium przez doktoranta.

Zgodnie z art. 206 ust. 2. wynika, że łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.

Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się:

  • okresu zawieszenia. 

Uczelnia, tj. użytkownik z rolą INST_PR_DOKTORANCI ma możliwość:

  • przeliczenia stanu doktorantów, po wejściu w zestawienie Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora przez kliknięcie przycisku „Przelicz okres pobierania stypendium”, ponieważ po wejściu na zestawienie stan może być nieaktualny;
  • wyłączenia wyświetlanego komunikatu dla danego doktoranta, w jego szczegółach, aby się ponownie nie wyświetlał, jeśli już podjęto stosowne działania i decyzje;
  • odfiltrowania osób, którym upływa okres pobierania stypendium, za pomocą filtra „Doktoranci, którym kończy się okres pobierania stypendium”. Domyślnie filtr jest odznaczony. Po zaznaczeniu go, na zestawieniu powinny pozostać wyłącznie osoby, dla których okres pobierania stypendium jest >= 1369 dni.

W najbliższych dniach pojawi się również możliwość pobrania raportu w formie pliku XLSX w module Raporty.

Więcej szczegółów dotyczących funkcjonalności znajduje się na stronach pomocy.