Powrót do listy

Wdrożenie produkcyjne planu rzeczowo-finansowego na rok 2020

W dniu 30 czerwca 2020 r. został wdrożony plan rzeczowo-finansowy w produkcyjnej wersji systemu POL‑on 2.0.

Sprawozdanie jest dostępne w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, a do jego edycji potrzebna jest rola INST_FIN.

Prosimy o korzystanie z gotowego szablonu planu, który jest dostępny do pobrania po wejściu w szczegóły sprawozdania.

Schemat pracy w systemie (w zakresie pobrania szablonu, importu, zatwierdzenia, korekty planu rzeczowo-finansowego) jest analogiczny jak dla sprawozdania z wykorzystania subwencji za rok 2019. Szczegółowy opis procesu, a także informacje o pobraniu szablonu zostały umieszczone w Pomocy POL‑on.