Powrót do listy

Wdrożenie produkcyjne możliwości przenoszenia doktorantów pomiędzy szkołami doktorskimi w ramach różnych podmiotów

W dniu 15.12.2022 r. w module Osoby ubiegające się o stopień doktora wdrożono możliwość przenoszenia doktorantów pomiędzy szkołami doktorskimi prowadzonymi przez różne podmioty, zarejestrowane w systemie POL‑on.

Wykonanie operacji jest możliwe:

  • przez osobę posiadającą rolę INST_PR_DOKTORANCI lub FED_PR_DOKTORANCI,
  • wyłącznie w stosunku do doktorantów szkół doktorskich, którzy mają status „poprawny”,
  • dla pojedynczego doktoranta lub dla wielu doktorantów jednocześnie.

Przeniesienie odkładane jest w historii zmian szkoły doktorskiej.

Więcej informacji znajduje się na stronach Pomocy POL‑on: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/przeniesienie-danych-doktorantow-z-jednej-szkoly-doktorskiej-do-drugiej-pomiedzy-podmiotami/