Powrót do listy

Wdrożenie produkcyjne możliwości migracji danych doktorantów pomiędzy szkołami doktorskimi w ramach jednego podmiotu

W dniu 29.09.2022 r. w module Osoby ubiegające się o stopień doktora wdrożono możliwość migracji danych doktorantów pomiędzy szkołami doktorskimi, prowadzonymi przez podmiot.

Operacja ma na celu ułatwienie migracji danych doktorantów w przypadku zmian organizacyjnych zachodzących w uczelni, np. w przypadku utworzenia jednej szkoły doktorskiej z kilku lub sytuacji odwrotnej (bez wpływu na okres kształcenia doktoranta).

Wykonanie operacji jest możliwe:

  • przez osobę posiadającą rolę INST_PR_DOKTORANCI,
  • wyłącznie w stosunku do doktorantów szkół doktorskich, którzy mają stan danych „poprawny”,
  • dla pojedynczego doktoranta lub dla wielu doktorantów jednocześnie.

Migracja odkładana jest w historii zmian szkoły doktorskiej.

Więcej informacji w dedykowanym wpisie pomocy: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/migracja-danych-doktorantow-z-jednej-szkoly-doktorskiej-do-drugiej-w-ramach-tego-samego-podmiotu/