Powrót do listy

Wdrożenie modułu Wybory KEN- zgłaszanie kandydatów

W dniu 1 marca 2023 roku udostępniony został moduł Wybory KEN – zgłaszanie kandydatów zgodnie z Art. 271 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Rejestracja danych kandydatów do KEN wymaga nadania roli INST_KEN_ZGLASZAJACY lub INST_NAUK_KEN_ZGLASZAJACY. Dostęp do modułu mają jedynie podmioty, które w ostatniej ewaluacji otrzymały kategorię A+, A, B+.

Dane można rejestrować do 15 marca 2023 roku.

Więcej informacji w komunikacie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nabor-na-czlonkow-komisji-ewaluacji-nauki2

Proces wypełniania formularza został opisany we wpisie pomocy: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wybory-ken-wyglad-modulu-i-sciezka-rejestracji