Powrót do listy

Wdrożenie masowego importu danych o pracownikach naukowych

Informujemy, że Ośrodek Przetwarzania Informacji uruchomił opcję masowego importu pracowników naukowych.
Opcja jest dostępna dla administratorów uczelni po zalogowaniu.
Przed wykonaniem importu zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami dostępnymi na stronach w opcji Pomoc w serwisie informacyjnym oraz w ramach pomocy użytkownika  /dokuwiki/doku.php/import.