Powrót do listy

Wdrożenie funkcji kierowniczych w module Pracownicy

W dn. 22.07.2021 r. na środowisku produkcyjnym w module Pracownicy wdrożono zakładkę „Funkcje kierownicze”. Umożliwia ona zarejestrowanie informacji o funkcjach kierowniczych dla osób, które są nauczycielem akademickim, inną osobą prowadzącą zajęcia, osobą prowadzącą działalność naukową lub osobą biorącą udział w prowadzeniu działalności naukowej.

Rejestrowane funkcje kierownicze powinny być zgodne ze statutem uczelni.

Więcej informacji – w dedykowanym wpisie pomocy.