Powrót do listy

Umożliwienie powiązania z OSF dla inwestycji związanych z kształceniem

Moduł Inwestycje został rozszerzony o możliwość powiązania inwestycji związanej z kształceniem z systemem OSF. W przypadku powiązania dane w formularzu zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie informacji zawartych we wniosku/umowie w systemie OSF.
Dotyczy to danych:

  • Nazwa inwestycji,
  • Charakter/rodzaj/typ inwestycji,
  • Źródła finansowania nakładów z budżetu państwa.

Pozostałe dane wymagane przepisami prawnymi będą wymagały uzupełnienia.

Powiązanie jest możliwe dla wniosków inwestycyjnych związanych z kształceniem (tryb art. 365 pkt 4 lit a PSWiN) o statusie „Umowa podpisana” realizowanych w 2022 roku lub później.