Powrót do listy

Udostępniliśmy zestawienie studentów na semestrach (Widok tabelaryczny)

W module Studenci udostępniliśmy widok tabelaryczny studentów przypisanych do semestrów uruchomienia. Zestawienie studentów na semestrach pozwala

  • zweryfikować liczbę studentów danego uruchomienia przypisanych do poszczególnych semestrów,
  • pobrać listę studentów na semestrze do pliku pdf lub xlsx.

Funkcjonalność została przygotowana dla studentów z uruchomień kierunków w POL‑on 2.0.

Więcej informacji i przykłady wykorzystania we wpisie pomocy: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zestawienie-studentow-na-semestrach/