Powrót do listy

Udostępniliśmy sprawozdania GUS S-M za rok 2023

W wersji produkcyjnej systemu zostały udostępnione formularze GUS S-M (sprawozdanie o mobilności studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników S-M-POLON) za rok 2023.

Dane należy sprawozdać według stanu na 31 grudnia 2023 r. i przekazać do GUS do 31 sierpnia 2024 r.

Więcej informacji na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-o-mobilnosci-s-m-polon/