Powrót do listy

Udostępnienie zestawienia wszystkich osób uprawnionych do szczepień w danym podmiocie

W dniu dzisiejszym w module Raporty (obszar „Pracownicy”) zostało udostępnione zestawienie wszystkich osób uprawionych do szczepień w danym podmiocie.

Nowy raport nosi nazwę „Uprawnieni do szczepień” i może zostać pobrany do pliku.

Zestawienie jest zgodne co do wyniku z zestawieniem znajdującym się w wykazie pracowników oznaczonym filtrem „Osoby spełniające kryteria szczepień”.

Wygenerować i pobrać raport może użytkownik systemu POL‑on z rolą INST_PR.

Opis generowania raportów znajduje się w Pomocy systemu POL‑on tutaj.