Powrót do listy

Udostępnienie sprawozdań z wykorzystania subwencji za rok 2021

W dniu 9.06.2022 r. zostały udostępnione w systemie POL‑on 2.0 w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych Sprawozdania z wykorzystania subwencji za rok 2021:

Podmioty zobligowane do złożenia powyższych sprawozdań:

Termin złożenia sprawozdań: 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji dotyczących wypełniania sprawozdania znajduje się na stronach pomocy