Powrót do listy

Udostępnienie rozszerzonego zestawienia pracowników podmiotu na dzień 2020-12-31

W dniu 13.12.2021 r. w module Raporty w obszarze Pracownicy został udostępniony raport „Rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu na dzień 2020-12-31”. Zakres danych jest taki sam jak dla poprzednich wersji raportu.