Powrót do listy

Udostępnienie rejestracji odmowy nadania stopnia doktora i umorzenia postępowania

W dniu 15.02.2022 r. w module Postępowania awansowe została udostępniona możliwość rejestracji odmowy nadania stopnia doktora i umorzenia postępowania o nadanie stopnia doktora dla rekordów w statusie „Postępowanie w toku”.

W celu rejestracji ww. danych wymagana jest rola INST_DR_DRHAB nadana na całość jednostki.

Więcej informacji w pomocy systemu w poniższych wpisach: