Powrót do listy

Udostępnienie raportu „Raport studentów skreślonych”

20.04.2023 r. w module Raporty (obszar Studenci) udostępniono raport „Raport studentów skreślonych”. Jest on dostępny dla użytkowników z rolą INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD.

Proces generowania raportu przebiega zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.