Powrót do listy

Udostępnienie raportu „Raport o błędach walidacji”

W dniu 23.05.2023 r. w module Raporty (obszar Studenci) udostępniono raport „Raport o błędach walidacji”, ukazujący dane wymagające weryfikacji. Jest on dostępny dla użytkowników z nadaną rolą: INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD.

Proces generowania raportu przebiega zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.