Powrót do listy

Udostępnienie raportu „Raport absolwentów”

12.04.2023 r. w module Raporty (obszar  Studenci) udostępniono „Raport absolwentów”. Jest on dostępny dla użytkowników posiadających rolę INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD.

Proces generowania raportu przebiega zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.