Powrót do listy

Udostępnienie nowego wyglądu stron z informacjami o Systemie POL-on i Sieci POL-on

W dniu 16.06.2023 r. udostępniliśmy nową, odświeżoną wersję strony o Systemie POL‑on dostępną pod niezmienionym adresem https://polon.nauka.gov.pl

Najważniejsze zmiany dotyczą sposobu prezentowanych treści:

Do zakładki Aktualności, która zawiera bieżące informacje o planowanych działaniach oraz wszelkie istotne komunikaty, została dodana funkcjonalność umożliwiająca filtrowanie opublikowanych treści (Wszystkie, Komunikat MEiN, Aktualności POL‑on, Ważne).

Kolejne zakładki O systemieDane publiczne zawierają szereg informacji o danych o nauce i szkolnictwie wyższym.

Zakładka Harmonogram zawiera terminy planowanych wdrożeń i prac w systemie POL‑on na najbliższy okres.

Dotychczasowe przekierowanie do sekcji wpisów Pomocy zostało przeniesione na dół strony do przejrzystego kafla „Potrzebujesz więcej informacji? – Zajrzyj do sekcji Pomoc” oraz został dodany kafel bezpośrednio przenoszący użytkownika na stronę z aktualną ofertą naszych bezpłatnych szkoleń.

Funkcja zalogowania się do systemu POL‑on pozostaje bez zmian i znajduje się w prawym górnym rogu strony.

Zmieniliśmy również wygląd strony O Sieci POL‑on https://polon.nauka.gov.pl/siec-polon, z której możecie Państwo przejść do innych naszych systemów lub prześledzić informacje o sieci w liczbach.

Zachęcamy do odwiedzania naszych platform informacyjnych.