Powrót do listy

System Informacji o Nauce

W dniu 4 lipca 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce nakładające na system POL‑on nowe obowiązki w zakresie przetwarzania danych na potrzeby znowelizowanej ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249).

 

Kwestie związane z terminem uzupełniania danych w początkowej fazie uruchomienia systemu zostały poruszone w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącym terminu wprowadzenia danych i informacji do Systemu Informacji o Nauce oraz możliwości uzupełniania i korygowania wprowadzonych informacji.

 

W chwili obecnej system POL‑on jest już w zdecydowanej większości dostosowany do treści rozporządzenia. W przyszłym tygodniu zostaną wdrożone ostatnie zmiany dostosowawcze w obszarze osiągnięć artystycznych pracowników jednostek naukowych. Kolejną z planowanych modyfikacji jest również udostępnienie modułu wyniki finansowe jednostki naukowej (na podstawie art 13 rozporządzenia).

Szczegółowy rejestr zmian wprowadzonych w systemie dostępny jest na naszych stronach pomocy systemowej oraz na liście wersji systemu