Powrót do listy

Studia interdyscyplinarne w module Kierunki studiów

W module Kierunki studiów wdrożyliśmy obsługę:

  • studiów prowadzonych przez uczelnię akademicką, dla których nie została wskazana dyscyplina wiodąca (dotyczy studiów prowadzonych w dyscyplinach, w których uczelnia posiada kategorię naukową A+, A albo B+, zawierających się w co najmniej 3 dziedzinach; Podstawa prawna: art. 53 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),
  • studiów wspólnych interdyscyplinarnych (Podstawa prawna: art. 53 ust. 8a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Więcej we wpisie: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/studia-wspolne/ (Rejestracja studiów wspólnych interdyscyplinarnych)