Powrót do listy

Sprawozdawczość GUS – wdrożenie produkcyjne

Została wdrożona funkcjonalność obsługi sprawozdań S-10 GUS za rok 2019.  Wdrożenie sprawozdania S-11 za rok 2019 planowane jest na 2020-03-11. Kolejne sprawozdania (S-12, sprawozdanie o mobilności absolwentów oraz sprawozdania dla uczelni wojskowych) będą wdrażane sukcesywnie.

Film instruktażowy dotyczący obsługi nowych sprawdzań GUS dostępny jest tu:

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdawczosc-gus-2019/

Opis metodologii wyliczeń zastosowanej w sprawozdaniach za rok 2019 dostępny jest tu:

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/opis-metodologii-wyliczen-danych-w-sprawozdaniach-s-10-s-11-i-s-12-generowanych-w-systemie-pol-on/

Przypominamy, że podstawowa zmiana w obsłudze nowych sprawozdań polega na tym, że dane są codziennie automatycznie aktualizowane na podstawie danych studentów, doktorantów i pracowników wprowadzanych w rejestrach źródłowych.

Proces codziennej aktualizacji potrwa do dnia 31 marca.  Po tym dniu planowana tygodniowa jest przerwa w automatycznej aktualizacji, aby dać czas instytucjom sprawozdającym na  zatwierdzenie sprawozdań. Następnie aktualizowane będą (z mniejszą częstotliwością) wyłącznie te sprawozdania, które pozostaną niezatwierdzone lub zostaną odesłane do korekty.