Metodologia wyliczeń_2019 – plik pdf

Metodologia wyliczeń_2019 – plik word

Wersja 17.0, utworzona w dniu 2020-03-18
Zakres zmian:
S-11: Poprawa w opisie wyliczania liczby osób pobierających zapomogi w działach 2 i 4 S-11
S-11: Poprawa błędu w nazewnictwie wierszy w działach 4 i 5
S-12: Poprawa numeracji kolumn w dziale S-12.
S-12: Poprawa błędu co do numeracji kolumn w dziale 15
S-12: Uwzględnienie wyliczania średniej liczby pracowników naukowych w roku kalendarzowym w działach 18 i 19 dla instytucji naukowych składających sprawozdanie

Wersja 18.0, utworzona w dniu 2020-03-18
Zakres zmian:
Doprecyzowanie warunków wyboru w dziale 13
Korekta opisu sumowania w pierwszym wierszu działu 15
Zmiany rubryk dotyczących podstaw studiowania w dziale 12 uzgodnione z MNiSW