Powrót do listy

Sprawozdawczość GUS S-M za rok 2021

W dniu 19 lipca 2022 r. w wersji produkcyjnej systemu POL‑on zostały udostępnione formularze GUS S-M (sprawozdanie o mobilności absolwentów) za rok 2021.

Dane powinny zostać sprawozdane według stanu na dzień 31 grudnia danego roku sprawozdawczego i przekazane do GUS do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Szczegóły we wpisie pomocy: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-o-mobilnosci-absolwentow-s-m-polon/