Powrót do listy

Sprawozdanie z działalności uczelni za rok akademicki 2014/2015

Wzór nowej wersji sprawozdania wraz z opisem zmian został opublikowany na stronach pomocy systemowej

Sprawozdanie zostanie udostępnione w systemie w terminie do 24 listopada. Szczegółowy harmonogram prac znajduje się na stronie