Ogólny harmonogram projektu

Kamienienie milowe projektu POL-on zostały opublikowane na stronach serwisu informacyjnego. Poniższy harmonogram ma na celu przekazanie Państwu bardziej szczegółowej informacji na temat prac w systemie planowanych w najbliższej perspektywie.

System POL-on realizowany jest w oparciu o zwinną, iteracyjną metodykę SCRUM. Iteracje trwają dwa tygodnie. Po zakończeniu iteracji, w większości przypadków, aktualizowana jest wersja oprogramowania na środowisku produkcyjnym.

Niektóre terminy mogą ulec zmianie w zależności od postępu prac.Szczegółowe informacje o zmianach w systemie dostępne są na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/polon/wersje-systemu

Harmonogram w roku 2015
Harmonogram w roku 2016
Harmonogram w roku 2017

Harmonogram na rok 2018

  • Rozszerzenie systemu na potrzeby NAWA9 styczeń 2018

    Wprowadzenie nowych rejestrów dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: 1. Moduł danych o studentach cudzoziemcach (umowy międzynarodowe, umowy zawierane z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, decyzja właściwego ministra, decyzji rektora uczelni);2. uwierzytelniania dokumentów (wzory dokumentów, rejestr osób upoważnionych do podpisywania dokumentów oraz ich podpisów).

  • Nowe formularze sprawozdań finansowychczerwiec 2018

    Nowe wzory formularzy planu rzeczowo finansowego na rok 2018, sprawozdania z wykonania planu za rok 2017, sprawozdania finansowego za rok 2017. Planowane udostępnienie na początku czerwca br.

  • Formularz EN-1wrzesień 2018

    Ankieta rekrutacyjna na rok 2018/2019