Ogólny harmonogram projektu

Kamienie milowe projektu POL-on zostały opublikowane na stronach serwisu informacyjnego. Poniższy harmonogram ma na celu przekazanie Państwu bardziej szczegółowej informacji na temat prac w systemie planowanych w najbliższej perspektywie.

System POL-on realizowany jest w oparciu o zwinną, iteracyjną metodykę SCRUM. Iteracje trwają dwa tygodnie. Po zakończeniu iteracji, w większości przypadków, aktualizowana jest wersja oprogramowania na środowisku produkcyjnym.

Niektóre terminy mogą ulec zmianie w zależności od postępu prac.Szczegółowe informacje o zmianach w systemie dostępne są na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/polon/wersje-systemu

Harmonogram w roku 2015
Harmonogram w roku 2016
Harmonogram w roku 2017
Harmonogram w roku 2018

Harmonogram na rok 2019

 • Złożenie w POL-on oświadczeń pracowników o przypisaniu do dyscyplin naukowych15 styczeń 2019

  Złożenie w POL-on oświadczeń pracowników o przypisaniu do dyscyplin naukowych

 • Zasilenie wykazu studentów i doktorantów15 styczeń 2019

  Zasilenie wykazu studentów według stanu na 31 grudnia 2018 roku.

 • Sprawozdawczość na potrzeby statystki publicznej15 luty 2019

  Złożenie formularzy na potrzeby GUS (odpowiedników S-10, S-11, S-12) oraz nowego formularza na potrzeby algorytmu podziału dotacji bazującego na rozszerzonej wersji dotychczasowego formularza sprawozdania z działalności uczelni.

 • Przyporządkowanie nowych uprawnień do nadawania stopni w systemie30 kwiecień 2019

  Przyporządkowanie uprawnień do nadawania stopni na podstawie komunikatu Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

 • Formularz danych o mobilności na potrzeby EUROSTATczerwiec 2019

  Nowy formularz danych statystycznych o mobilności w latach 2017-2018

 • Sprawozdania finansowe na rok 2019czerwiec 2019

  Nowe wzory formularzy finansowych na rok 2019 (Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo finansowego, Plan rzeczowo finansowy)

 • Konsultacje dotyczące interfejsów zasilania nowego systemuczerwiec - wrzesień 2019

  W czerwcu 2019 zostanie zaprezentowany nowy projekt zmian w strukturach interfejsów danych, który zostanie poddany konsultacjom. Propozycja będzie zawierała specyfikację zmian, schemat XSD nowego importu oraz propozycje rozbudowy katalogu usług API REST

 • Udostępnienie wersji demo POL-on 2.04 lipca 2019

  Udostępnienie wersji demo POL-on 2.0, zawierającej: Nowy moduł uprawnień, Nowy moduł jednostek, Nowy moduł kierunków studiów (wspierający procedurę migracji danych). Zablokowanie części modułów wygaszanych w związku z wejściem w życie ustawy.

 • Nowy moduł kierunki studiów23 wrzesień 2019

  Udostępnienie nowego modułu Kierunki studiów wraz z migracją danych z dotychczasowej wersji systemu. Umożliwienie rejestracji danych na potrzeby ankiety EN-1

 • Udostępnienie produkcyjne nowej aplikacji POL-on 2.0październik 2019

  W październiku 2019 roku udostępniona zostanie produkcyjnie nowa wersja systemu obsługująca: Nową strukturę jednostek, kierunki studiów, role i uprawnienia, nowy moduł pracowników naukowych. Aplikacja będzie zintegrowana z dotychczasową wersją POL-on, który będzie systematycznie wygaszany i migrowany do nowej aplikacji moduł po module.

 • Udostępnienie testowej wersji modułu Studenci i pomoc materialnagrudzień 2019

  W grudniu roku 2019 zostanie udostępniona do testów wersja modułu Studenci oraz pomoc materialna w nowej aplikacji. Będzie to forma weryfikacji gotowości do nowego zasilenia rejestru studentów według stanu na 31.12.2019 r. w ramach zakresu danych zdefiniowanego w nowej ustawie.