Ogólny harmonogram projektu

Kamienienie milowe projektu POL-on zostały opublikowane na stronach serwisu informacyjnego. Poniższy harmonogram ma na celu przekazanie Państwu bardziej szczegółowej informacji na temat prac w systemie planowanych w najbliższej perspektywie.

System POL-on realizowany jest w oparciu o zwinną, iteracyjną metodykę SCRUM. Iteracje trwają dwa tygodnie. Po zakończeniu iteracji, w większości przypadków, aktualizowana jest wersja oprogramowania na środowisku produkcyjnym.

Niektóre terminy mogą ulec zmianie w zależności od postępu prac.Szczegółowe informacje o zmianach w systemie dostępne są na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/polon/wersje-systemu

Harmonogram w roku 2015
Harmonogram w roku 2016

Harmonogram na rok 2017

 • Wykorzystanie danych z systemu POL-on do podziału dotacji dla szkolnictwa wyższego2017

  Podział dotacji podstawowej według danych za rok 2016 z systemu POL-on

 • Ostateczne przekazanie formularzy GUS w POL-on do podziału dotacji dydaktycznej27 styczeń 2017
 • II etap zmian dostosowujących systemy POL-on/ PBN do potrzeb kategoryzacjistyczeń - luty 2017

  Szczegółowy harmonogram zmian przedstawiony został na stronach pomocy ankiety jednostki: harmonogram

 • Sprawozdanie finansowe 2017maj 2017

  Nowy wzór formularza sprawozdania finansowego (na podstawie wybranych elementów ustawy o rachunkowości) za rok 2016

 • Udostępnienie ankiety rekrutacyjnej EN-1wrzesień 2017

  Ankieta rekrutacyjna na rok akademicki 2017/2018

 • Udostępnienie Sprawozdania z działalności uczelni za rok akademicki 2016/2017październik 2017

  Udostępnienie Sprawozdania z działalności uczelni za rok akademicki 2016/2017 z ostatecznym terminem złożenia do 30 listopada

 • Udostępnienie nowych wzorów formularzy GUS S-10, S-11, S-12grudzień 2017

  Udostępnienie formularzy statystyki publicznej S-10, S-11, S-12. W roku 2018 po raz pierwszy dane dla potrzeb GUS będą przekazywane wyłącznie poprzez system POL-on. Wcześniejsze udostępnienie w systemie POL-on ma na celu danie Państwu możliwości weryfikacji wyliczeń.

 • Oświadczenie rektora o poprawności danych wprowadzonych do rejestru studentów16 grudnia 2017

  Oświadczenie rektora o poprawności danych wprowadzonych do rejestru studentów według stanu na 30 listopada 2017

 • Rozszerzenie systemu na potrzeby NAWA9 styczeń 2018

  Wprowadzenie nowych rejestrów dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: 1. Moduł danych o studentach cudzoziemcach (umowy międzynarodowe, umowy zawierane z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, decyzja właściwego ministra, decyzji rektora uczelni);2. uwierzytelniania dokumentów (wzory dokumentów, rejestr osób upoważnionych do podpisywania dokumentów oraz ich podpisów).

 • Nowe formularze sprawozdań finansowychczerwiec 2018

  Nowe wzory formularzy planu rzeczowo finansowego na rok 2018, sprawozdania z wykonania planu za rok 2017, sprawozdania finansowego za rok 2017. Planowane udostępnienie na początku czerwca br.