Ogólny harmonogram projektu

Kamienie milowe projektu POL-on zostały opublikowane na stronach serwisu informacyjnego. Poniższy harmonogram ma na celu przekazanie Państwu bardziej szczegółowej informacji na temat prac w systemie planowanych w najbliższej perspektywie.

System POL-on realizowany jest w oparciu o zwinną, iteracyjną metodykę SCRUM. Iteracje trwają dwa tygodnie. Po zakończeniu iteracji, w większości przypadków, aktualizowana jest wersja oprogramowania na środowisku produkcyjnym.

Niektóre terminy mogą ulec zmianie w zależności od postępu prac.Szczegółowe informacje o zmianach w systemie dostępne są na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/polon/wersje-systemu

Harmonogram w roku 2015
Harmonogram w roku 2016
Harmonogram w roku 2017
Harmonogram w roku 2018

Harmonogram na rok 2019

 • Złożenie w POL-on oświadczeń pracowników o przypisaniu do dyscyplin naukowych15 styczeń 2019

  Złożenie w POL-on oświadczeń pracowników o przypisaniu do dyscyplin naukowych

 • Zasilenie wykazu studentów i doktorantów15 styczeń 2019

  Zasilenie wykazu studentów według stanu na 31 grudnia 2018 roku.

 • Sprawozdawczość na potrzeby statystki publicznej15 luty 2019

  Złożenie formularzy na potrzeby GUS (odpowiedników S-10, S-11, S-12) oraz nowego formularza na potrzeby algorytmu podziału dotacji bazującego na rozszerzonej wersji dotychczasowego formularza sprawozdania z działalności uczelni.

 • Przyporządkowanie nowych uprawnień do nadawania stopni w systemie30 kwiecień 2019

  Przyporządkowanie uprawnień do nadawania stopni na podstawie komunikatu Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

 • Formularz danych o mobilności na potrzeby EUROSTATczerwiec 2019

  Nowy formularz danych statystycznych o mobilności w latach 2017-2018

 • Sprawozdania finansowe na rok 2019czerwiec 2019

  Nowe wzory formularzy finansowych na rok 2019 (Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo finansowego, Plan rzeczowo finansowy)

 • Udostępnienie wersji beta POL-on 2.028 czerwiec 2019

  Udostępnienie wersji beta POL-on 2.0, zawierającej: Nowy moduł uprawnień, Nowy moduł jednostek, Nowy moduł kierunków studiów (wspierający procedurę migracji danych). Zablokowanie części modułów wygaszanych w związku z wejściem w życie ustawy