Ogólny harmonogram projektu

Kamienie milowe projektu POL-on zostały opublikowane na stronach serwisu informacyjnego. Poniższy harmonogram ma na celu przekazanie Państwu bardziej szczegółowej informacji na temat prac w systemie planowanych w najbliższej perspektywie.

System POL-on realizowany jest w oparciu o zwinną, iteracyjną metodykę SCRUM. Iteracje trwają dwa tygodnie. Po zakończeniu iteracji, w większości przypadków, aktualizowana jest wersja oprogramowania na środowisku produkcyjnym.

Niektóre terminy mogą ulec zmianie w zależności od postępu prac.Szczegółowe informacje o zmianach w systemie dostępne są na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/polon/wersje-systemu

Harmonogram w roku 2015
Harmonogram w roku 2016
Harmonogram w roku 2017

Harmonogram na rok 2018

 • Rozszerzenie systemu na potrzeby NAWA9 styczeń 2018

  Wprowadzenie nowych rejestrów dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: 1. Moduł danych o studentach cudzoziemcach (umowy międzynarodowe, umowy zawierane z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, decyzja właściwego ministra, decyzji rektora uczelni);2. uwierzytelniania dokumentów (wzory dokumentów, rejestr osób upoważnionych do podpisywania dokumentów oraz ich podpisów).

 • Nowe formularze sprawozdań finansowychczerwiec 2018

  Nowe wzory formularzy planu rzeczowo finansowego na rok 2018, sprawozdania z wykonania planu za rok 2017, sprawozdania finansowego za rok 2017. Planowane udostępnienie na początku czerwca br.

 • Formularz EN-1wrzesień 2018

  Ankieta rekrutacyjna na rok 2018/2019

 • Moduł Centralnego Logowaniawrzesień 2018

  Wdrożenie logowania w trybie jednego konta (SSO) do systemów POL-on, PBN, ORPD, Inventorum, Nauka Polska (https://www.youtube.com/watch?v=MP903GoANTs)

 • Brak obowiązku składnia Sprawozdania z działalności uczelni30 listopad 2018

  W roku 2018 nie będzie obowiązku składania sprawozdania z działalności uczelni do dnia 30 listopada danego roku. Zamiast niego wprowadzony zostanie formularz danych na potrzeby algorytmu podziału dotacji do złożenia w terminach zgodnych z statystyką publiczną.

 • Złożenie w POL-on oświadczeń pracowników o przypisaniu do dyscyplin naukowych15 styczeń 2019

  Złożenie w POL-on oświadczeń pracowników o przypisaniu do dyscyplin naukowych

 • Zasilenie wykazu studentów i doktorantów15 styczeń 2019

  Zasilenie wykazu studentów według stanu na 31 grudnia 2018 roku.

 • Sprawozdawczość na potrzeby statystki publicznej15 luty 2019

  Złożenie formularzy na potrzeby GUS (odpowiedników S-10, S-11, S-12) oraz nowego formularza na potrzeby algorytmu podziału dotacji bazującego na rozszerzonej wersji dotychczasowego formularza sprawozdania z działalności uczelni.

 • Formularz danych o mobilności na potrzeby EUROSTATkwieceń 2019

  Nowy formularz danych statystycznych o mobilności w latach 2017-2018