Powrót do listy

Specyfikacje techniczne plików wymiany danych

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapowiedziami w dniu 14 października opublikujemy specyfikacje techniczne plików wymiany danych (XSD wraz z instrukcjami) uzgadniane z Państwem w trakcie konsultacji technicznych 
Możliwość importu plików do poszczególnych modułów według nowych schematów będzie dostępna zgodnie z harmonogramem wdrożenia poszczególnych funkcjonalności.