Powrót do listy

Rozpoczęcie okresu oceny parametrycznej jednostek naukowych

Szanowni Państwo,

rozpoczął się proces oceny parametrycznej jednostek, która będzie przeprowadzona zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z komunikatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, termin składania ankiet jednostek naukowych i uczelni, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych oraz informacje dotyczące działalności Polskiej Akademii Umiejętności upływa 31 marca 2017 r. Szczegóły znajdują się na stronie MNISW.

 

Wraz z przedstawicielami z KEJN i MNiSW nasi specjaliści z OPI PIB przeprowadzili kilka szkoleń (od 24 stycznia do 9 lutego) dla reprezentantów jednostek naukowych. W szkoleniach uczestniczyło prawie 1,5 tys.  osób. Dziękujemy Państwu za tak liczne i aktywne uczestnictwo. Zadawane przez Państwa pytania pozwolą na lepsze przygotowanie pomocy w ramach modułu Ankieta Jednostki systemu POL‑on, a w niektórych przypadkach Państwa cenne wskazówki – mamy nadzieję – pozwolą nam ulepszyć i ułatwić proces składania ankiet.

Prezentacje ze szkoleń do dostępne są na stronach pomocy systemowej

Zdajemy sobie sprawę, że formuła kilkugodzinnych konferencji w tak licznym gronie nie pozwoliła na zadanie wszystkich nurtujących Państwa pytań. Dlatego zachęcamy do korzystania z modułu pomocy, który na bieżąco uzupełniamy.

Pytania tutaj zamieszczane są opracowywane we współpracy z pracownikami Departamentu Nauki MNiSW.

Ponadto, sukcesywnie przygotowujemy serie filmów szkoleniowo-informacyjnych, w których ekspert ds. szkoleń systemu POL‑on, dr Piotr Rodzik szczegółowo omawia rozporządzenie i narzędzie Ankieta Jednostki funkcjonujące w ramach systemu POL‑on.

Jeśli nie znajdą Państwo odpowiedzi na swoje wątpliwości w powyższych materiałach, zapraszamy  do zadawania pytań poprzez system zgłoszeń (operacja "zgłoś uwagę" w systemie).